Make your own free website on Tripod.com

INSTITUT YAYASAN BUMIPUTRA PULAU PINANG

Kolej Usahasama Universiti Teknologi MARA (UiTM)

"Your Next Best Choice"

 

SYARAT- SYARAT KEMASUKAN

 

 

Pengambilan ke IYBPP diadakan sebayak 2 kali, iaitu, pada Mei dan November setiap tahun. 

 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM

SYARAT KEMASUKAN

 

Pra Sains

 

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat tiga (3) kepujian termasuk Matematik dan lulus satu daripada mana-mana mata pelajaran berikut : Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan atau Matematik Tambahan.

Nota: Pelajar yang lulus program Pra Sains ini akan diserapkan untuk mengikuti salah satu program di fakulti berasaskan sains dan teknologi

 

Pra Perdagangan

 

 

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat tiga (3) kepujian dan lulus Bahasa Melayu.

(Keutamaan diberi kepada calon yang lulus Bahasa Inggeris dan Matematik)

 

Diploma Pengajian Perniagaan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus Bahasa Melayu ATAU

Lulus program Pra Perdagangan atau Pra Perakaunan UiTM dengan keputusan yang telah disyaratkan

 

Diploma Perakaunan

 

Diploma Sains Komputer

 

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk :

i.            Kepujian Bahasa Melayu danlulus Bahasa Inggeris atau  kepujian Bahasa Inggeris dan lulus Bahasa Melayu

ii.             Matematik

iii.             Kepujian Fizik/Kimia/Sains Tambahan dan lulus Matematik Tambahan atau kepujian dalam Matematik Tambahan

              dan lulus Fizik/Kimia/Sains Tambahan

ATAU

Lulus program Pra Sains dengan kelulusan yang disyaratkan

 

 

Home

Institut Yayasan Bumiputra Pulau PInang, Lot 4, Jln 4, Bandar Baru Perda, 14000 Bkt Mertajam

  Tel :  04-6212115, 2315 Fax : 04-621 2015 

Top

@Copyright by Anwar Zakaria 2003