Make your own free website on Tripod.com

INSTITUT YAYASAN BUMIPUTRA PULAU PINANG

Kolej Usahasama Universiti Teknologi MARA (UiTM)

"Your Next Best Choice"

 

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN 

 

 

v      IYBPP menawarkan program usahasama dengan UiTM. Antara kursus yang ditawarkan di bawah program ini ialah sebanyak 5 kursus yang terdiri daripada dua kategori iaitu pertamanya kursus peringkat pra dan keduanya kursus-kursus peringkat diploma.

v      Kursus-kursus peringkat pra ialah :

1.       Pra Perdagangan 

2.       Pra Sains.

v      Kursus-kursus peringkat diploma ialah :

3.       Diploma Perakaunan

4.       Diploma Pengajian Perniagaan

5.       Diploma Sains Komputer.

 

PENGENALAN KURSUS

1) PRA PERDAGANGAN (PD 003)

  Kursus ini merupakan kursus persediaan untuk mengikuti kursus Diploma Pengurusan Perniagaan (DBS). Kursus ini juga diwujudkan untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kelayakan akademik yang amat rendah dan sekaligus dapat menambah dan meningkatkan lagi bilangan usahawan bumiputra.

Dalam kursus ini pelajar-pelajar akan didedahkan dengan matapelajaran yang berkaitan dengan  keperluan-keperluan di peringkat Diploma Pengurusan Perniagaan. Selain menambahkan kemahiran Bahasa Inggeris, pelajar juga akan diajar teknik-teknik belajar yang berkesan dan diberi bimbingan motivasi bagi menjadi pelajar yang berjaya dan lebih komited. Pelajar yang telah tamat  dan lulus dalam kursus ini akan ditawarkan untuk mengikuti kursus Diploma Pengurusan Perniagaan (DBS). Walaubagaimanapun pelajar-pelajar yang cemerlang dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan berpeluang untuk terus mengikuti pengajian DBS setelah 6 bulan atau 1 semester pengajian.      

 

2) PRA SAINS (PD 008)

  Objektif utama kursus Pra Sains adalah untuk membuka peluang kepada anak-anak Bumiputra yang kurang bernasib baik untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma. Selain daripada itu, kursus ini juga bagi menampung bilangan pelajar dalam bidang sains yang kian menurun dan bagi memenuhi beberapa tempat di kajian tertentu  di UiTM yang masih kekurangan pelajar. Menjelang 2020, tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi tidak akan mencukupi sekiranya fenomena ini dibiarkan terus berlaku. Oleh yang demikian, kursus Pra Sains ditawarkan kepada mereka yang kurang berkelayakan dari segi akademik supaya bilangan tenaga sains dan teknologi negara dapat dipenuhi. Melalui kursus ini juga para pelajar akan akan diperkukuhkan dengan konsep-konsep dan kemahiran asas Sains dan Matematik. Selain menambahkan kefasihan Bahasa Inggeris. Setelah berjaya menamatkan kursus Pra Sains, para pelajar akan ditempatkan ke kursus-kursus yang memerlukan pelajar di UiTM dalam kajian-kajian kejuruteraan, sains matematik dan komputer dan sains gunaan.    

 

3) DIPLOMA PERAKAUNAN (AC 110)

  Perakaunan bukanlah satu perkara baru dalam dunia pendidikan di Malaysia dan merupakan satu bidang yang amat luas yang mempengaruhi kehidupan seharian. Pada peringkat awalnya, bidang ini kurang mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan pelajar bumiputra,. Namun sejak kebelakangan ini, kesedaran dan minat yang mendalam telah mula wujud memandangkan kepentingannya dan peluang kerjaya yang amat cerah. Bagi memenuhi tuntutan itu, IYBPP dengan kerjasama UiTM telah menawarkan kursus Diploma Perakaunan kepada pelajar-pelajar bumiputra yang berkelayakan. Setelah tamat 3 tahun mengikuti kursus ini, para pelajar akan memperolehi Diploma Perakaunan seperti para pelajar UiTM yang lain. Ini kerana program ini adalah program berkembar dengan UiTM, ini bermakna silibus dan sukatan pelajaran dikawal sepenuhnya oleh UiTM. Setelah tamat pengajian, para pelajar boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi baik di dalam mahupun di luar negara atau memilih untuk bekerja khusus dalam bidang perakaunan di sektor swasta atau kerajaan. Dengan kata lain, lulusan perakaunan sentiasa menjadi  rebutan dalam dunia pekerjaan masa kini.

 

4) DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (BM 111)

Urusan perniagaan kini yang tiada persempadanan memerlukan kepakaran yang tinggi. Pengisian kepada ruang ini perlu  secara formal melalui penganjuran kursus-kursus yang disusun secara bersepadu yang mengambil kira kepada keperluan masa kini. Oleh itu Institut Yayasan Bumiputra telah mengambil langkah dengan membuat kerjasama dengan UiTM bagi menganjurkan kursus Diploma Pengajian Perniagaan.Kursus yang dikawal selia  sepenuhnya oleh UiTM ini mendedahkan pelajar tentang beberapa kaedah pengurusan perniagaan yang terkini bersesuaian dengan keperluan semasa. Kursus yang dirangka oleh pihak UiTM secara komprehensif ini berhasrat untuk melahirkan tenaga kerja yang berkelayakan untuk memenuhi permintaan yang kian bertambah dari berbagai organisasi. Juga diharapkan pelajar-pelajar ini bakal menjadi usahawan yang berjaya dengan mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari.

 

5) DIPLOMA SAINS KOMPUTER (CS 110)

Kursus ini dibentuk terutamanya untuk melatih pelajar-pelajar di dalam aplikasi komputer secara saintifik dan komersil bagi memenuhi keperluan kakitangan yang meningkat di sektor-sektor awam dan swasta. Kursus ini bertujuan untuk memberi para pelajar pengetahuan mengenai dunia komputer, terutamanya aplikasi komputer dan kepakaran dalam pengaturcaraan­ komputer. Pelajar-pelajar di semester akhir diwajibkan menjalani  satu latihan praktik selama 4 bulan di organisasi-organisasi yang terpilih. Di sepanjang latihan praktik ini, pelajar-pelajar dijangka akan dapat menimba pengetahuan bukan sahaja di dalam analisis dan rekabentuk sistem, tetapi juga implimentasinya di beberapa­ jabatan komputer. Satu laporan bertulis dan pemben­tangan­ mengenai latihan ini diwajibkan di penghujung semester. Lulusan Diploma Sains Komputer boleh melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda atau boleh bekerja di sektor awam atau swasta di dalam bidang Teknologi Maklumat.

 

 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM

SYARAT KEMASUKAN

 

Pra Sains

 

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat tiga (3) kepujian termasuk Matematik dan lulus satu daripada mana-mana mata pelajaran berikut : Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan atau Matematik Tambahan.

Nota: Pelajar yang lulus program Pra Sains ini akan diserapkan untuk mengikuti salah satu program di fakulti berasaskan sains dan teknologi

 

Pra Perdagangan

 

 

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat tiga (3) kepujian dan lulus Bahasa Melayu.

(Keutamaan diberi kepada calon yang lulus Bahasa Inggeris dan Matematik)

 

Diploma Pengajian Perniagaan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus Bahasa Melayu ATAU

Lulus program Pra Perdagangan atau Pra Perakaunan UiTM dengan keputusan yang telah disyaratkan

 

Diploma Perakaunan

 

Diploma Sains Komputer

 

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk :

i.            Kepujian Bahasa Melayu danlulus Bahasa Inggeris atau  kepujian Bahasa Inggeris dan lulus Bahasa Melayu

ii.             Matematik

iii.             Kepujian Fizik/Kimia/Sains Tambahan dan lulus Matematik Tambahan atau kepujian dalam Matematik Tambahan

              dan lulus Fizik/Kimia/Sains Tambahan

ATAU

Lulus program Pra Sains dengan kelulusan yang disyaratkan

 

 

Home

Institut Yayasan Bumiputra Pulau PInang, Lot 4, Jln 4, Bandar Baru Perda, 14000 Bkt Mertajam

    Tel :  04-6212115, 2315 Fax : 04-621 2015 

Top

@Copyright by Anwar Zakaria 2003