Make your own free website on Tripod.com

S  E  L A M A T   D A T A N G

INSTITUT YAYASAN BUMIPUTRA PULAU PINANG

Kolej Usahasama Universiti Teknologi MARA (UiTM) 

"Your Next Best Choice"

Home Maklumat Korporat  Carta Organisasi staff Link
Kursus-kursus Syarat Kemasukan permohonan Online pertanyaan Pelan ke IYBPP
galeri foto MPP Kalender Akademik

berita terkini 

Direktori

 

SEJARAH & PENGENALAN IYBPP

 

 

 

 

Institut Yayasan Bumiputra Pulau Pinang (IYBPP) adalah sebuah IPTS  yang dimiliki sepenuhnya oleh Yayasan Bumiputra Pulau Pinang.Buat masa ini IYBPP menjalankan program secara usahasam dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM). Ia mula beroperasi seawal 1995. Pada waktu itu, IYBPP adalah IPTS yang pertama menawarkan program-program pengajian secara usahasama dengan UiTM di Malaysia.

Ia mula beroperasi sepenuhnya pada awal bulan Januari, 1995 dengan menawarkan kursus Pra Sains UiTM. Pada waktu UiTM dikenali dengan nama ITM. IYBPP telah mengalami banyak peningkatan samada daripada sudut kemudahan prasarana dan juga kursus-kursus yang dijalankan. Kampus awal IYBPP ialah di Guar Perahu.

  Pada bulan Mei, 1997 IYBPP menawarkan Program Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Perakaunan dan Diploma Sains Komputer juga dengan kerjasama UiTM. Untuk melaksanakan program-program diploma tersebut, IYBPP membuka premis baru di bandar Tasek Gelugor, sebuah persekitaran yang aman dan kondusif, sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran.. 

  Pada bulan Ogos tahun 2000, IYBPP mengorak langkah dengan berpindah ke  sebuah lokasi yang lebih strategik selaras dengan perkembangan pesat IYBPP iaitu Bandar Baru Perda, Bukit Mertajam. Lokasi ini dianggap sesuai kerana ciri-ciri  sebuah Bandar yang moden dgn kemudahan-kemudahan yang lengkap merangkumi, kemudahan penginapan, kemudahan bank, pusat membeli belah dan lain-lain. Apa yang lebih penting ialah kedudukannya yang berhampiran dengan pusat-pusat pengajian tinggi lain seperti UiTM Cawangan Pulau Pinang, Politeknik Seberang Perai, Institut Usahawan, Prime College, dan Kolej-kolej Pengajian lain yang mampu meningkatkan lagi kualiti pengajian para pelajar IYBPP.

  Hari ini, sebanyak 5 program telah dijalankan secara usahasama dengan UiTM iaitu dua daripadanya merupakan kursur peringkat pra diploma dan 3 daripadanya peringkat diploma.

  Kursus-kursus bagi program pra-diploma ialah

            1) Pra Perdagangan dan

            2) Pra Sains.

  Kursus-kursus bagi program diploma ialah

1) Diploma Perakaunan

2) Diploma Pengajian Perniagaan dan

3) Diploma Sains Komputer.

  IYBPP beriltizam untuk mengembangkan sayap dengan mengadakan banyak lagi program usahasama, ataupun secara berkembar dengan mana-mana pusat pengajian tinggi tempatan mahupun di luar negeri. Perbincangan demi perbincangan serta perancangan yang rapi telahpun diadakan dari masa ke semasa ke arah mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah perbincangan dengan UUM, USM, UTM dan sebagainya. Yang pasti, kami akan berusaha gigih untuk memenuhi impian ini, selaras dengan  visi &  misi institut iaitu untuk menjadi salah sebuah institusi pengajian yang terunggul di Malaysia, Asia dan antarabangsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI & MISI

 

 

VISI  

Ke arah menjadi sebuah Kolej Universiti menjelang 2005, dengan menawarkan pendidikan yang terbaik dari segi kualiti dan  pembentukan pelajar yang berakhlak mulia, dinamis, berwawasan serta berdaya saing. 

MISI

Menjadi sebahagian daripada peneraju pendidikan negara dengan menepati piawaian yang ditetapkan oleh  Jabatan Pendidikan Swasta (JPS), Kementerian Pendidikan Malaysia serta badan-badan lain seperti Lembaga Akreditasi Negara (LAN), dan institusi lain yang mengawal kualiti akademik di IYBPP.  

Institut Yayasan Bumiputra Pulau PInang, Lot 4, Jln 4, Bandar Baru Perda, 14000 Bkt Mertajam

  Tel :  04-6212115, 2315 Fax : 04-621 2015 

Top

@Copyright by Anwar Zakaria, 9 Nov 2003